Regler för fisket i Sandbäcksdammarna

Fiskekort För att ha tillstånd för fiske krävs att du är medlem samt har löst fiskekort i form av dagskort eller säsongskort. Dagskort kan även lösas av icke medlem, men som då ska vara i medlems sällskap. Fiskekortet är personligt och ska finnas med vid fisket. Har betalningen av dagskort gjorts via Swish, ska den vid anmodan visas via telefonen.

Stora Sandbäcksdammen – Under sommarsäsongen är fiskemetoderna flugfiske med flugspö samt spinnfiske med spinnare, skeddrag eller vobbler tillåtet. Även flugfiske med plastkula och fluga är tillåtet. Fisket får bedrivas från land eller genom vadning.

Säsongskort – säljs till medlem och gäller för fiske i öppet vatten under perioden 2022-03-01 — 2022-12-31.

Dagskort – säljs till medlem och även till icke medlem som då ska vara i medlems sällskap, och gäller för kalenderdygn.

Vinterfiske från is är tillåtet och för det gäller dagskort.

Lilla Sandbäcksdammen – Under sommarsäsongen är fiskemetoden flugfiske med fluglina det som är tillåtet, och då från land eller genom vadning.

Säsongskort – säljs till medlem och gäller för fiske i öppet vatten under perioden 2022-03-01 — 2022-12-31.

Dagskort – finns inte för fiske under sommarsäsongen.

Vinterfiske från is är tillåtet och för det gäller dagskort.

Tredje Sandbäcksdammen – Under sommarsäsongen är fiskemetoden flugfiske med fluglina det som är tillåtet. Fisket får då endast ske från någon av de båtar som finns vid fiskevattnet, och som ingår i fiskekortsavgiften.

Säsongskort – säljs till medlem och gäller för fiske i öppet vatten under perioden 2022-03-01 — 2022-11-30.

Dagskort – finns inte för fiske under sommarsäsongen.

Vinterfiske från is är tillåtet och för det gäller dagskort.

Ett spö – vid allt fiske gäller ett spö per fiskekort. Dock är det tillåtet för medlems barn som under året fyller högst 12 år att fiska på förälders fiskekort. Fortfarande gäller max två regnbågar per fiskekort.

Max två fiskar – antal regnbågar som får behållas är två per dagskort respektive per dygn för säsongskort. När du fångat och avlivat två regnbågar är fortsatt fiske förbjudet, och eventuellt fortsatt fiske kräver då nytt fiskekort.

Vinterfiske – gäller vid pimpelfiske från is, och som agn får användas mask, maggot eller räka.

Tillåtna fiskemetoder – det är endast de ovan nämnda fiskemetoderna, beten och agn som är tillåtna, alltså inte fiske via mete med/utan flöte och då med powerbite, mask eller liknande. 

Fångstrapport – efter avslutat fiske är du skyldig att lämna fångstrapport i därför avsedd låda.

Ansvar – som medlem, utöver att du ska följa gällande regler, är du även ansvarig för att se till att reglerna efterlevs av andra fiskande. Upptäcker du någon som inte följer gällande regler ska du påtala det samt kontakta någon av nedan kontaktpersoner.

Påföljd – om du inte följer gällande regler för fisket vid Sandbäcksdammarna, förbehåller sig SFK Spinn rätten att konfiskera erlagda avgifter för medlemskap och fiskekort, och därmed uteslutning ur SFK Spinn. Detsamma gäller om du har med dig icke medlem som löst/ej löst fiskekort och som inte följer regelverket.

Grillplatser – det är endast där som du får göra upp eld när inte andra regler gäller. Du är också ansvarig för att städa upp efter dig och ta med dig soporna hem.

Kontaktpersoner och tillsynsmän  

Tore Isaksson                    070 – 573 1009                     

Kjell Engström                   070 – 810 9010                                                                             

Roland Hermansson        070 – 594 0806                     

Tobias Nilsson                   070 – 539 7096

Per Andersson                  070 – 609 2250                                                                               

Roger Ström                     070 – 880 7597