Regler för fisket i Sandbäcksdammarna

Fiskekort För att ha tillstånd för fiske krävs att du är medlem samt har löst fiskekort i form av dygnskort eller säsongskort. Dygnskort kan även lösas av icke medlem, men som då ska vara i medlems sällskap. Fiskekortet är personligt och ska finnas med vid fisket.

Stora Sandbäcksdammen – Här gäller både säsongskort och dygnskort vid fiske under sommarsäsongen, men för vintersäsongen gäller endast dygnskort. Det innebär att fiske är tillåtet på årets alla dagar i Stora Sandbäcksdammen.

Tillåtna fiskemetoder för sommarsäsongen är flugfiske med flugspö samt spinn –och haspelfiske med spinnare, skeddrag eller vobbler. Även flugfiske med plastkula och fluga är tillåtet. Fisket får bedrivas från land eller genom vadning. Pimpelfiske från is är tillåtet under vintersäsongen. Vid pimpelfiske får som agn användas mask, maggot eller räka.

Lilla Sandbäcksdammen – Här gäller endast säsongskort vid fiske under sommarsäsongen. Tillåten fiskemetod är flugfiske med flugspö och fluglina. Fisket får bedrivas från land eller genom vadning.

Under vintersäsongen gäller dygnskort och då vid pimpelfiske från is. Som agn vid pimpelfiske får mask, maggot eller räka användas.

Tredje Sandbäcksdammen – Här gäller endast säsongskort vid fiske under sommarsäsongen. Tillåten fiskemetod är flugfiske med flugspö och fluglina. Fisket får bedrivas från någon av de båtar som finns vid fiskevattnet, och som ingår i fiskekortsavgiften.

Under vintersäsongen gäller dygnskort och då vid pimpelfiske från is. Som agn vid pimpelfiske får mask, maggot eller räka användas.

Ett spö – Vid allt fiske gäller ett spö per fiskekort. Dock är det tillåtet för medlems barn som under året fyller högst 12 år att fiska på förälders fiskekort. Fortfarande gäller max två fiskar per fiskekort.

Max två fiskar – Antal regnbågar som får behållas är två per dygnskort respektive per dygn för säsongskort. När du fångat och avlivat två regnbågar är fortsatt fiske förbjudet, och eventuellt fortsatt fiske kräver då nytt fiskekort.

Tillåtna fiskemetoder – Det är endast de ovan nämnda fiskemetoderna, beten och agn som är tillåtna, alltså inte fiske med powerbite eller mete med/utan flöte. 

Fångstrapport – Efter avslutat fiske ska fångstrapport lämnas i därför avsedd låda.

Grillplatser – Det är endast där som du får göra upp eld, var aktsam om naturen.

Ansvar – Som medlem, utöver att du ska följa gällande regler, är du även ansvarig för att se till att reglerna efterlevs av andra fiskande. Upptäcker du någon som inte följer gällande regler ska du påtala detta samt kontakta någon av nedan kontaktpersoner.

Påföljd – Om du inte följer gällande regler för fisket vid Sandbäcksdammarna, förbehåller sig SFK Spinn rätten att konfiskera erlagda avgifter för medlemskap och fiskekort, och därmed uteslutning ur SFK Spinn. Detsamma gäller om du har med dig icke medlem som löst fiskekort men inte följer regelverket.

Kontaktpersoner och tillsynsmän  

Tore Isaksson                    070 – 573 1009                     

Kjell Engström                   070 – 810 9010                                                                             

Roland Hermansson        070 – 594 0806                     

Tobias Nilsson                   072 – 940 3048

Per Andersson                  070 – 609 2250                     

Jakob Andersson               073 – 429 5553                                                                   

Roger Ström                     070 – 880 7597