Hej!

Så har vi då återigen ett nytt och förhoppningsvis spännande år framför oss, med många och trevliga stunder ute vid fiskevattnet. Vår förhoppning att du som befintlig medlem önskar vara med oss även under 2019. Men för att utveckla vår fiskeklubb är även nya medlemmar viktiga och mycket välkomna.

Som du kan läsa om i det bifogade materialet, finns det mycket som erbjuds dig som medlem. Exempel på det är den egna klubbstugan Spinntorp samt klubbvattnet Sandbäcksdammarna. Aktiviteter i form av tävlingar, föreläsningar och fiskeresor finns också med i planeringen.

SFK Spinn är aktiv i dialogen med Rottnens Fiskevårdsområde för ett utvecklande och hållbart fiske i Rottnen.  Vi är också medlem i Rottnens Vänner som ansvarar för framtagandet av sjökarta samt märkning av grund och farleder i sjön. Där har vi som åtagande att sätta ut och sköta en del av dessa sjömärken. En annan aktivitet inom ramen för Rottnens Vänner är att vi också deltar i arbetet med att bygga och underhålla vasar, detta för att främja det framtida fisket.

Klubben är också medlem i Sportfiskarna. Det innebär att vi är med och stöttar den organisation i samhället som mest aktivt driver våra intressen och frågor, med fokus på livet under vattenytan. För att göra Sportfiskarna än starkare kan även du som enskild person lösa individuellt medlemskap hos dem, vilket vi rekommenderar.

Vi har också några produkter som vi försett med vår Spinn-logga. Det är dels en keps samt en mätdekal, vilken är lämplig att ha i båten eller till den egentillverkade mätbrädan. Sedan tidigare finns det också en dekal i 10 cm diameter försedd med loggan. Priserna för keps respektive mätdekal är 100 kr och för dekalen tar vi 20 kr. Vi kan också erbjuda dig att förse din fiskejacka/byxa med tryck av vårt klubbmärke. Som medlem i klubben får du två tryck utan att det kostar dig något. Dessa olika alternativ är ett sätt där vi tillsammans kan visa att vi är medlemmar i en aktiv fiskeklubb. Frågor om ovanstående tar du med Tore på tel 070-573 1009.

Det är vår förhoppning att du finner vår verksamhet och de olika aktiviteterna som intressanta, och det skulle glädja oss mycket om vi 2019 får se dig som medlem i SFK Spinn.

Som vi beskriver i den bifogade informationen kan man lösa medlemskap per person (senior alternativt junior), men varför inte ett medlemskap för hela familjen för endast 350 kr.

Vi finns också på facebook under SFK Spinn.

Vill också göra dig uppmärksam på att vi har vårt årsmöte måndagen den 11 februari kl 18.30. Vi är då i vår klubbstuga Spinntorp, och det är vår förhoppning att vi ses då – Välkommen! 

Hälsningar Styrelsen/SFK Spinn

Verksamhetsinformation SFK Spinn 2019

Spinntorp

Det är vår egen klubbstuga som ligger vid sjön Rottnen. Här hjälps vi åt med att fixa så att stugan och dess omgivning är i fint skick. Vi har också här de flesta aktiviteterna såsom möten, klubbträffar, föreläsningar mm. Som medlem har du också möjlighet att hyra stugan för egna aktiviteter. Vid intresse kontaktar du någon av de stugansvariga, vilka är Pelle Andersson 070-609 2250, Tore Isaksson 070-573 1009 och Roland Hermansson 070-594 0806. Medlemmar har också möjligheten att disponera klubbens roddbåt som finns vid stugan. Är du intresserad av att disponera nyckel så att du kommer åt klubbstugans altan samt tillbehören till båten ska du kontakta stugansvarig. Den årligen återkommande vårstädningen vid klubbstugan är lördagen den 6 april kl 10.00. Då är du välkommen med en hjälpande hand, och så har vi naturligtvis också lite socialt umgänge vid fikat som det bjuds på.

Sandbäcksdammarna

Ger medlemmarna en möjlighet till att i närheten av Hovmantorp fiska efter regnbåge i vårt klubbvatten. Vår målsättning är att du ska uppleva ett klubbvatten med bra kvalitet vad gäller tillgång på fisk och naturupplevelse. Vi jobbar därför vidare med olika aktiviteter, då det är vår ambition att hela tiden skapa så goda förutsättningar som möjligt. Löpande utförs det arbeten som att röja vegetationen mm för att ytterligare förbättra trivseln. Under 2018 påbörjade vi ett reduktionsfiske till vilket klubben köpt in två ryssjor/bottengarn. Målsättningen med denna åtgärd är att ta bort så mycket som möjligt av vitfisk, mindre abborre, gädda samt kräftor. Reduktionsfisket kommer att bedrivas under två till fyra veckor under våren, och upprepas varje år så länge behovet finns. Kan också nämna att i skrivande stund har vi kommit överens med Sveaskog om ett nytt långsiktigt avtal när det gäller arrendet av Sandbäcksdammarna. Detta nya avtal inkluderar då också den tredje dammen som finns där. Avtalet ger oss också rätten att fullt ut förvalta och agera för att skapa det optimala klubbvattnet för “put and take-fiske” efter regnbåge och öring.

Lördagen den 13 april är du välkommen att hjälpa till med vårstädningen vid vattnet. Efter ett par timmars arbete är det dax för lite prat över en grillkorv som klubben bjuder på.

Kontakta gärna Roland Hermansson eller Tore Isaksson när det gäller frågor om vårt klubbvatten, eller det arbete som vi har att göra där. Roland har tel 070-594 0806 och Tore har tel 070-573 1009.

Ungdomssektionen

Ger intresserade ungdomar möjlighet till att under ledares ansvar få hjälp att lära ytterligare om olika fiskemetoder. Har du frågor gällande ungdomssektionen hör du av dig till Tobias Nilsson på tel 070-539 7096. Håll utkik på vår hemsida och fb-sida då vi har för avsikt att ha någon form av aktivitet under sportlovet. Vi kommer även att finnas med en meteaktivitet vid ångbåtsbryggan under lördag förmiddag, i anslutning till Hovmantorps Marknad. 

Tävlingssektionen

Arrangerar tävlingar för medlemmar där klubbmästare och i vissa fall även kommunmästare koras. På frågor som gäller dessa tävlingar är det Tobias Nilsson 070-539 7096 och Roland Hermansson 070-594 0806 som har svaren. När det gäller flugfisketävlingen vänder du dig med dina frågor till Tore Isaksson 070-573 1009.I

Pimpelfiske efter regnbåge

Planeras för en dag med pimpelfiske efter regnbåge på vårt klubbvatten Sandbäcksdammarna. Detta är en medlemsaktivitet vilket kräver att du är medlem. Det kommer att finnas möjlighet att lösa medlemskap samt fiskekort på plats. Ta gärna med en fika och något att grilla då det finns möjlighet för dig att fixa den vid någon av de befintliga grillplatserna. En förutsättning för genomförandet är att isläget är bra och riskfritt. Håll utkik på vår hemsida eller facebooksida där vi kommer att lämna uppgifter om när aktiviteten går av stapeln. Har du frågor kan du höra av dig till Tore 070-573 1009.

Fiske från kajak  

Vid något tillfälle under maj månad har vi som målsättning att arrangera en träff där Daniel från Växjö kommer till oss för att demonstrera fiske från kajak. Han har då med sig kajaker lämpade för fiske, vilka vi då också har möjligheten att testa i dess rätta element. Då vi i nuläget inte vet exakt när aktiviteten kommer att ske, ber vi er att hålla utkik på vår hemsida och facebooksida där vi kommer att annonsera plats och tid. Frågor kan du ta med Kjell Engström på 070-810 9010.

Gösadraget – 10 års jubileum

Årets tävling, vilken är den tionde i följd, kommer att gå av stapeln lördagen den 8 juni. Denna tävling är även öppen för deltagare som inte är medlemmar i SFK Spinn. Tillåtna fiskemetoder är vertikal och trolling. Den kompletta informationen gällande tävlingens regler och förutsättningar hittar du på vår hemsida under fliken ”Tävlingar”, och där ”Gösadraget”. Information kommer även att finnas på vår facebooksida. Har du frågor kontaktar du Kjell Engström på tel 070-810 9010 eller Tore Isaksson på tel 070-573 1009.

Havsfiske

Det planeras för en resa till västkusten under juli och då för att fiska efter makrill från chatrad båt. Pelle Andersson är den som jobbar med detta, och vill därför ha en signal från dig snarast möjligt om intresse finns. Pelle har tel 070-609 2250.

Abborraspinnet – tävling i abborrfiske på Rottnen

Söndagen den 18 augusti har vi en tävling där vi fiskar efter abborre på Rottnen. Fiskemetoden är det vi kallar spinnfiske, alltså att vi kastar och tillämpar metoden spinn, jigg, dropshot mm med artificiella beten. Tävlingen är öppen även för de som inte är medlemmar i SFK Spinn. Komplett information gällande tävlingens förutsättningar och regler kommer att finnas på vår hemsida. Kolla in under fliken ”Tävlingar” och där ”Abborraspinnet”. Vår facebooksida kommer också att ha information som gäller detta. Har du frågor kontaktar du Tore Isaksson tel 070-573 1009.

Abborre -och gäddfiske

Hösten 2019 planerar vi för en resa till ostkusten för fiske efter abborre och gädda. Detta är en aktivitet med övernattning i stugor från fredag till söndag. För stunden gäller planeringen att det hela går av stapeln 11-13 oktober. För att säkra en plats så anmäl dig så fort som möjligt, då antalet är begränsat och först till kvarn gäller. Vid eventuella frågor samt att göra anmälan tar du kontakt med Niklas Isaksson på tel 070-377 7603.

Fiske efter regnbåge och öring

Ambitionen finns att under september – oktober arrangera en resa till ett fiskevatten i södra delen av landet, där vi ska fiska efter regnbåge och eventuellt också öring. Det är begränsat antalet deltagare så regeln ”först till kvarn” gäller. Anmälan och frågor tar du med Christian Leinerud på tel 070-406 7367, men håll också utkik på vår hemsida och facebooksida för att löpande hålla dig informerad.

Kräftskiva och 55-års jubileum

Lördagen den 24 augusti kl 18.00 träffas vi i vår klubbstuga Spinntorp för att avnjuta kräftor från Rottnens djup, och då tillsammans med lämplig dryck och lite småvarmt. Festen i år blir en kräftskiva men också ett tillfälle där vi firar 55 år som Sportfiskeklubben Spinn.

Anmälan senast den 16 augusti till någon i styrelsen, vilka du även kan kontakta om du har någon fråga.  

Tävlingen “Stor fisk”

Den medlem som under året mäter in längsta abborre, gädda respektive gös tagen på sportfiskeredskap kan delta i klubbens tävling “Stor fisk”. Tävlingen avgörs i två klasser där den ena gäller för fisk fångad i sjöarna Rottnen eller Kalv, och den andra klassen gäller för fisk tagen i övriga vatten, där även kusten ingår. Regler mm hittar du på hemsidan under ”Tävlingar” och där ”Stor fisk”. Prisutdelningen sker i samband med årsmötet.

Rabatter

Vid uppvisande av medlemskort erhåller du klubbens rabatter hos Cityfiske i Växjö.               

Motorborr                                                                                      

Ett motordrivet isborr finns för kostnadsfri utlåning vintertid. Bokas och förvaras hos Jespersens Motor AB.