Hej!          

Så står vi då inför ett nytt fiskeår, och vi hoppas naturligtvis på att du som befintlig medlem är med även i år. Är du inte redan medlem, men tycker att vårt utbud av aktiviteter låter intressant, så är naturligtvis även du välkommen. Som du kan läsa om här på hemsidan finns det mycket som erbjuds dig som medlem. Exempel på det är den egna klubbstugan Spinntorp samt klubbvattnet Sandbäcksdammarna, som nu har utökats med ytterligare ett fiskevatten. Aktiviteter i form av tävlingar, föreläsningar och fiskeresor finns också med i planeringen

SFK Spinn är aktiv i dialogen med Rottnens Fiskevårdsområde för ett utvecklande och hållbart fiske i Rottnen.  Vi är också medlem i Rottnens Vänner som ansvarar för framtagandet av sjökarta samt märkning av grund och farleder i sjön. Där har vi som åtagande att sätta ut och sköta en del av dessa sjömärken. En annan aktivitet inom ramen för Rottnens Vänner är att vi också deltar i arbetet med att bygga och underhålla vasar.

I samband med tävlingen Gösadraget 2020 är vår ambition att en del av de erhållna startavgifterna ska tillfalla Rottnens Vänner. Detta som ett bidrag till deras arbete med fiskevårdande åtgärder i sjön Rottnen.

Klubben är också medlem i Sportfiskarna. Det innebär att vi är med och stöttar den organisation i samhället som mest aktivt driver våra intressen och frågor, med fokus på livet under vattenytan. För att göra Sportfiskarna än starkare kan även du som enskild person lösa individuellt medlemskap hos dem, vilket vi rekommenderar. Gå in på www.sportfiskarna.se och läs mer.

Vi har också några produkter som vi försett med vår Spinn-logga. Det finns en mätdekal, vilken är lämplig att ha i båten eller till den egentillverkade mätbrädan. Finns också en dekal i storlek 10 cm diameter försedd med loggan och så finns det en keps också. Priserna för mätdekal och keps är 100 kr per styck och för dekalen är priset 20 kr. Frågor om ovanstående tar du med Tore på tel 070-573 1009.

Det är vår förhoppning att du finner vår verksamhet och de olika aktiviteterna som intressanta, och det skulle glädja oss mycket om vi 2020 får se dig som medlem i SFK Spinn.

Som vi beskriver här på hemsidan kan man lösa medlemskap per person (senior alternativt junior), men varför inte ett medlemskap för hela familjen för endast 350 kr.

Vi finns också på facebook under SFK Spinn.

Vill också göra dig uppmärksam på att vi har vårt årsmöte måndagen den 10 februari kl 18.30. Vi är då i vår klubbstuga Spinntorp, och det är vår förhoppning att vi ses då – Välkommen! 

Styrelsen SFK Spinn

 

Verksamhetsinformation SFK Spinn 2020       

Spinntorp

Det är vår egen klubbstuga som ligger vid sjön Rottnen. Här hjälps vi åt med att fixa så att stugan och dess omgivning är i fint skick. Just nu är den extra fin då den målades om under sommaren 2019. Vi har också här de flesta aktiviteterna såsom möten, klubbträffar, föreläsningar mm. Som medlem har du också möjlighet att hyra stugan för egna aktiviteter. Klubben har också en roddbåt på trailer som kan disponeras. Vid intresse kontaktar du någon av de stugansvariga, vilka är Pelle Andersson 070-609 2250, Tore Isaksson 070-573 1009 och Roland Hermansson 070-594 0806.

Den årligen återkommande vårstädningen vid klubbstugan är lördagen den 4 april kl 10.00. Då är du välkommen med en hjälpande hand, och så har vi naturligtvis också lite socialt umgänge vid fikat och grillet som det bjuds på.

Sandbäcksdammarna

Det är vårt klubbvatten som i närheten av Hovmantorp ger medlemmarna möjligheten att fiska efter regnbåge. Vår målsättning är att du ska uppleva ett klubbvatten med bra kvalitet när det gäller fisk och naturupplevelse. Vi jobbar därför vidare med olika aktiviteter, då det är vår ambition att hela tiden skapa så goda förutsättningar som möjligt. Löpande utförs det arbeten som att röja vegetationen mm för att ytterligare förbättra trivseln. Under 2018 påbörjade vi ett reduktionsfiske till vilket klubben köpt in två ryssjor/bottengarn. Målsättningen med denna åtgärd är att ta bort så mycket som möjligt av vitfisk, mindre abborre, gädda samt kräftor. Reduktionsfisket bedrivs varje år under några veckor på vår/försommar, och så länge behovet anses finnas. Vi kan efter de två första årens reduktionsfiske konstatera att en betydande ökad aktivitet av regnbågen nu kan synas i ytan. Detta tyder på att målet med ett växande insektliv har fallit väl ut, och förhoppningsvis kan det bli än bättre.

Inför 2019 gjorde vi ett arrendeavtal med Sveaskog gällande ett nytt långsiktigt avtal när det gäller Sandbäcksdammarna. Detta nya avtal inkluderar då också det tredje vattnet dom finns där. Från våren 2020 kommer även detta vatten, som fått namnet “Tredje Sandbäcksdammen”, att erbjuda fiske efter regnbåge. Där är upplägget att det är flugfiske som är den tillåtna fiskemetoden, och det får ske endast från någon av de båtar som finns vid vattnet. Den som löser säsongskort i Tredje Sandbäcksdammen erhåller också en nyckel till de aktuella båtarna, vilket då ingår i säsongskortet. Vi kommer att börja med två båtar men kan vid efterfrågan placera ytterligare en båt där, vilket vi tror är max antal som ska finnas där. Att det blir denna typen av fiske och under de förutsättningarna är att det är så rikligt med vegetation ända ner till vattenlinjen. Det ger en känsla av att verkligen vara nära naturen samt möjlighet till strandnära fiske med överhäng från vegetationen där fisken kan patrullera. Detta alternativ till fiske anser vi ger ytterligare en dimension och utveckling av vårt klubbvatten. Upplägget med förutsättningar, regler och priser ser du i separat info “Regler och priser för fisket i Sandbäcksdammarna 2020” här på hemsidan.

Nämnas ska också att vi inför detta året har justerat priserna för fiskekorten. Vi har tillämpat samma priser och förutsättningar sedan 2011, alltså i 9 år. Under denna perioden har inköpspriset för fisk stigit, liksom arrendekostnaderna. Vi bedriver också numera reduktionsfisket vilket drar vissa kostnader med sig.

Lördagen den 18 april är du välkommen att hjälpa till med vårstädningen vid vårt klubbvatten. Efter ett par timmars arbete är det dax för lite prat över en grillkorv som klubben bjuder på.

Kontakta gärna Roland Hermansson eller Tore Isaksson när det gäller frågor om vårt klubbvatten, eller det arbete som vi har att göra där. Roland har tel 070-594 0806 och Tore har tel 070-573 1009.

Tävlingssektionen

Arrangerar tävlingar för medlemmar där klubbmästare och i vissa fall även kommunmästare koras. På frågor som gäller dessa tävlingar är det Tobias Nilsson 070-539 7096 och Roland Hermansson 070-594 0806 som har svaren. När det gäller flugfisketävlingen vänder du dig  med dina frågor till Tore Isaksson 070-573 1009.

Gösadraget – tävling i gösfiske på Rottnen

Årets tävling kommer att gå av stapeln lördagen den 6 juni. Denna tävling är även öppen för deltagare som inte är medlemmar i SFK Spinn. Tillåtna fiskemetoder är vertikal och trolling. Den kompletta informationen gällande tävlingens regler och förutsättningar hittar du här på hemsidan under fliken “Tävlingar”, och där “Gösadraget”. Information kommer även att finnas på vår facebooksida. Har du frågor kontakta då Kjell Engström 070-810 9010 eller Tore Isaksson 070-573 1009.

Fiske efter stör

Nu vidgar vi vyerna ytterligare – nu ska det fiskas efter stör! Planeringen är nu klar och resan blir torsdag – fredag den 30 – 31 juli. Då åker vi till ett vatten som ligger strax utanför Köpenhamn i Danmark. Där finns ett put & takefiske med stör som man bottenmetar efter. Vi har en medlem som varit där tidigare och lyckats att ta några fina fiskar, bland annat med topp på ca 17 kg. Så det gäller att hålla i grejorna för det är en kämpeglad fisk. Det är Pelle Andersson som håller i den här aktiviteten, vilken blir med en övernattning. Antalet deltagare är begränsat så “först till kvarn” gäller. Anmälan och frågor tar du med Pelle på tel 070-609 2250.

Abborraspinnet – tävling i abborrfiske på Rottne

Söndagen den 16 augusti har vi vår tävling där vi fiskar efter abborre på Rottnen. Fiskemetoden är det vi kallar spinnfiske, alltså att vi kastar och tillämpar metoden spinn, jigg, dropshot mm med artificiella beten. Tävlingen är öppen även för deltagare som inte är medlemmar i SFK Spinn. Komplett information gällande tävlingens förutsättningar och regler finns här på hemsidan. Kolla in under fliken ”Tävlingar” och där ”Abborraspinnet”. Vår facebooksida kommer också att ha information som gäller detta. Har du frågor kontaktar du Tore Isaksson tel 070-573 1009.

Flugfiske efter regnbåge och öring            OBS…..aktiviteten är fullbokad…..OBS

Till hösten, närmare bestämt den 20 – 21 september, ska vi åter besöka Camp Mayfly i Norrefors som ligger strax norr om Karlshamn. Det är ett vatten dar vi flugfiskar efter grov regnbåge och stationär öring. Anläggningen där fisket bedrivs består av två dammar samt en strömsträcka. Vi får tillgång till boendet på söndag från kl 18.00 och efter övernattning börjar vi fiska måndagen kl 07.00 och fram till kl 16.00. Det är begränsat antal deltagare så regeln “först till kvarn” gäller. Anmälan och frågor tar du med Christian Leinerud på tel 070-406 7367

Abborre -och gäddfiske

Nu är planeringen klar med vår resa till ostkusten där målet är att fiska efter abborre och gädda. Aktiviteten blir fredag – lördag den 2 – 3 oktober och då med övernattning i campingstugor. För att säkra en plats så anmäl dig så fort som möjligt, då antalet är begränsat och först till kvarn gäller. Vid eventuella frågor samt att göra anmälan tar du kontakt med Niklas Isaksson på tel 070-377 7603.

Kräftskiva 

Lördagen den 29 augusti kl 18.00 träffas vi i vår klubbstuga Spinntorp för att avnjuta kräftor från Rottnens djup, och då tillsammans med lämplig dryck och lite småvarmt därtill.

Anmälan senast den 21 augusti till någon i styrelsen, vilka du även kan kontakta om du har någon fråga.  

Tävlingen “Stor fisk”

De medlemmar som under året mäter in längsta abborre, gädda respektive gös tagen på sportfiskeredskap kan delta i klubbens tävling “Stor fisk”. Tävlingen avgörs i två klasser där den ena gäller för fisk fångad i sjöarna Rottnen eller Kalv, och den andra klassen gäller för fisk tagen i övriga vatten, där även kusten ingår. Regler mm hittar du här på hemsidan under ”Tävlingar” och där ”Stor fisk”. Prisutdelningen sker i samband med årsmötet.

Övrigt att nämna….

Laga mat kurs – och då naturligtvis med fisk som råvara och under ledning av vår medlem och proffsige kock Janne. Är planerad till fredagen den 28 februari kl 18.00. Anmälan och frågor tar du med Pelle på tel 070-609 2250.

Rabatter – vid uppvisande av medlemskortet erhåller du klubbens rabatter hos Cityfiske i Växjö.

Motorborr  – klubben har ett motordrivet isborr som kostnadsfritt lånas ut till medlemmarna. Bokas och förvaras hos Jespersens Motor AB i Hovmantorp.

Kostnader – för kännedom så kan en del av de planerade aktiviteterna innebära kostnader för deltagarna.