Hej!          

Vi kan se tillbaka på ett 2020 som inte blev som det var tänkt eller planerades. Våra ambitioner med ett antal intressanta aktiviteter kunde inte fullföljas då Covid19 gjorde sitt inträde i samhället. Vi måste naturligtvis tro på framtiden så nu tittar vi framåt och hoppas på ett bättre 2021, och då också som sportfiskare och medlem i SFK Spinn. Ser man till klubben och dess utveckling när det gäller medlemsanslutningen, har vi trots ett så annorlunda år haft en mycket positiv utveckling med ett flertal nya medlemmar.

Vi lever alla med en oviss framtid, men vår ambition har varit att planera 2021 som ett år då vi ska återgå till den vardag som vi alla önskar oss. Visar det sig att det finns restriktioner kommer vi givetvis att anpassa oss efter dem vid respektive tillfälle och aktivitet.

Vårt klubbvatten Sandbäcksdammarna har under 2020 haft fler besökare än någonsin tidigare, och där nyförvärvet Tredje Dansbäcksdammen gjort många medlemmar mycket nöjda.

Gösadraget, som varit vår stora aktivitet de senaste 10 åren, fick tyvärr ställas in 2020. Nu spänner vi bågen och hoppas på att vi kan återuppta tävlingen igen, vilket då blir lördagen den 5 juni. Utöver detta planerar vi naturligtvis för de sedvanliga klubbmästerskapen. Det finns även planer för fiskeresor och någon föreläsning.

SFK Spinn är aktiv i dialogen med Rottnens Fiskevårdsområde för ett utvecklande och hållbart fiske i Rottnen.  Vi är också medlem i Rottnens Vänner som ansvarar för framtagandet av sjökarta samt märkning av grund och farleder i sjön. Där har vi som åtagande att sätta ut och sköta en del av dessa sjömärken. En annan aktivitet inom ramen för Rottnens Vänner är att vi också deltar i arbetet med att bygga och underhålla vasar.

I samband med tävlingen Gösadraget 2021 är vår ambition att en del av de erhållna startavgifterna ska tillfalla Rottnens Vänner. Detta som ett bidrag till deras arbete med fiskevårdande åtgärder i sjön Rottnen.

Klubben är också medlem i Sportfiskarna. Det innebär att vi är med och stöttar den organisation i samhället som mest aktivt driver våra intressen och frågor, med fokus på livet under vattenytan. För att göra Sportfiskarna än starkare kan även du som enskild person lösa individuellt medlemskap hos dem, vilket vi rekommenderar. Gå in på www.sportfiskarna.se och läs mer.

Vi har också några produkter som vi försett med vår Spinn-logga. Det finns en mätdekal, vilken är lämplig att ha i båten eller till den egentillverkade mätbrädan. Finns också en dekal i storlek 10 cm diameter försedd med loggan och så finns det en keps också. Priserna för mätdekal och keps är 100 kr per styck och för dekalen är priset 20 kr. Frågor om ovanstående tar du med Tore på tel 070-573 1009.

Det är vår förhoppning att du finner vår verksamhet och de olika aktiviteterna som intressanta, och genom ditt medlemskap stärker du ytterligare vårt arbete och utveckling av SFK Spinn.

Som vi beskriver här på hemsidan kan man lösa medlemskap per person (senior alternativt junior), men varför inte ett medlemskap för hela familjen för endast 350 kr.

Vi finns också på facebook under SFK Spinn.

Vill också göra dig uppmärksam på att vi planerar att ha vårt årsmöte söndagen den 14 februari kl 10.00. OBS dag och tid! Med anledning av de restriktioner som gäller är målsättningen att genomföra årsmötet utomhus med ”coronaavstånd”. Vi är då vid vår klubbstuga Spinntorp, och det är vår förhoppning att vi ses då – Välkommen! 

Styrelsen SFK Spinn

 

Verksamhetsinformation SFK Spinn 2021       

Spinntorp

Det är vår egen klubbstuga som ligger vid sjön Rottnen. Här hjälps vi åt med att fixa så att stugan och dess omgivning är i fint skick. Vi har också här de flesta aktiviteterna såsom möten, klubbträffar, föreläsningar mm. Som medlem har du också möjlighet att hyra stugan för egna aktiviteter. Vid intresse kontaktar du någon av de stugansvariga, vilka är Pelle Andersson 070-609 2250, Tore Isaksson 070-573 1009 och Roland Hermansson 070-594 0806.

Medlemmar har också möjligheten att använda sig av klubbens roddbåt som finns vid stugan. Är du intresserad av att disponera nyckel så att du kommer åt klubbstugans altan samt tillbehör till båten ska du kontakta stugansvarig. 

Den årligen återkommande vårstädningen vid klubbstugan är lördagen den 17 april kl 10.00. Då är du välkommen med en hjälpande hand, och så har vi naturligtvis också lite socialt umgänge vid fikat och grillet som det bjuds på.

Sandbäcksdammarna

Det är vårt klubbvatten som i närheten av Hovmantorp ger medlemmarna möjligheten att fiska efter regnbåge. Vår målsättning med Sandbäcksdammarna är att du ska uppleva ett klubbvatten med bra kvalitet när det gäller fisk och naturupplevelser. Vi jobbar därför vidare med olika åtgärder, då det är vår ambition att hela tiden skapa så goda förutsättningar som möjligt. Löpande utförs det arbeten som att röja vegetation mm för att ytterligare förbättra trivseln. att en ökad aktivitet av regnbågen nu kan synas i ytan. Detta tyder på att målet med ett växande insektsliv har fallit väl ut, och förhoppningsvis kan bli än bättre. Från våren 2020 disponerar vi nu också samtliga tre vatten där – Stora, Lilla och Tredje Sandbäcksdammarna.

Villkor och förutsättningar för fisket i vårt klubbvaten finner du här på hemsidan under fliken ”Sandbäcksdammarna”.

Lördagen den 3 april kl 10.00 är du välkommen att hjälpa till med vårstädningen vid vårt klubbvatten. Efter ett par timmars arbete är det dax för lite prat över en grillkorv som klubben bjuder på.

Kontakta gärna Roland Hermansson eller Tore Isaksson när det gäller frågor om vårt klubbvatten, eller det arbete som vi har att göra där. Roland har tel 070-594 0806 och Tore har tel 070-573 1009.

Tävlingssektionen

Arrangerar tävlingar för medlemmar där klubbmästare och i vissa fall även kommunmästare koras. På frågor som gäller dessa tävlingar är det Tobias Nilsson 070-539 7096 och Roland Hermansson 070-594 0806 som har svaren. När det gäller flugfisketävlingen vänder du dig  med dina frågor till Tore Isaksson 070-573 1009.

Gösadraget – tävling i gösfiske på Rottnen      OBS … tävlingen är inställd med anledning av pågående pandemi … OBS

Årets tävling kommer att gå av stapeln lördagen den 5 juni. Denna tävling är även öppen för deltagare som inte är medlemmar i SFK Spinn. Tillåtna fiskemetoder är vertikal och trolling. Den kompletta informationen gällande tävlingens regler och förutsättningar hittar du här på hemsidan under fliken ”Tävlingar”, och där ”Gösadraget”. Information kommer även att finnas på vår facebooksida. Har du frågor kontakta då Kjell Engström 070-810 9010 eller Tore Isaksson 070-573 1009.

Fiske efter stör

Nu vidgar vi vyerna ytterligare – nu ska det fiskas efter stör! Den målsättningen hade vi 2020 men kunde tyvärr inte genomförasdå, så nu ska vi göra ett nytt försök. Tanken är att vi någon gång i slutet av juli ska åka till ett vatten som ligger strax utanför Köpenhamn. Där finns ett put & takevatten med stör som man bottenmetar efter. Vi har en medlem som varit där tidigare och lyckats att ta några fina fiskar, bland annat med topp på ca 17 kg. Så det gäller att hålla i grejorna för det är en kämpeglad fisk. Det är Pelle Andersson som håller i den här aktiviteten, vilken blir med en övernattning. Antalet deltagare är begränsat så ”först till kvarn” gäller. Anmälan och frågor tar du med Pelle på tel 070-609 2250.

Abborraspinnet – tävling i abborrfiske på Rottne

Söndagen den 15 augusti har vi vår tävling där vi fiskar efter abborre på Rottnen. Fiskemetoden är det vi kallar spinnfiske, alltså att vi kastar och tillämpar metoden spinn, jigg, dropshot mm med artificiella beten. Tävlingen är öppen även för deltagare som inte är medlemmar i SFK Spinn. Komplett information gällande tävlingens förutsättningar och regler finns här på hemsidan. Kolla in under fliken ”Tävlingar” och där ”Abborraspinnet”. Vår Facebooksida kommer också att ha information som gäller detta. Har du frågor kontaktar du Tore Isaksson tel 070-573 1009.

Flugfiske efter regnbåge och öring            OBS…..aktiviteten är fullbokad…..OBS

Till hösten, närmare bestämt den 19 – 20 september, ska vi åter besöka Camp Mayfly i Norrefors som ligger strax norr om Karlshamn. Det är ett vatten dar vi flugfiskar efter grov regnbåge och stationär öring. Anläggningen där fisket bedrivs består av en strömsträcka och två dammar. Vi får tillgång till boendet på söndag från kl 18.00 och efter övernattning börjar vi fiska måndagen kl 07.00 och fram till kl 16.00. Det är begränsat antal deltagare så regeln ”först till kvarn” gäller. Anmälan och frågor tar du med Christian Leinerud på tel 070-406 7367

Abborre -och gäddfiske

Hösten 2021, närmare bestämt den 1 – 2 oktober, planerar vi för att åter göra en resa till ostkusten för fiske efter abborre och gädda. Aktiviteten är med övernattning i campingstugor, och där vi tar med egna båtar. För att säkra en plats så anmäl dig så fort som möjligt, då antalet är begränsat och först till kvarn gäller. Vid eventuella frågor samt att göra anmälan tar du kontakt med Niklas Isaksson på tel 070-377 7603.

OBS … nu är denna aktiviteten bokad att gå av stapeln den 24 & 25 september. Se mer info på startsidan! … OBS

Kräftskiva 

Lördagen den 28 augusti kl 18.00 träffas vi i vår klubbstuga Spinntorp för att avnjuta kräftor från Rottnens djup, och då tillsammans med lämplig dryck och lite småvarmt därtill. Anmälan, som är bindande, senast den 21 augusti till någon i styrelsen, vilka du även kan kontakta om du har någon fråga.  

Tävlingen ”Stor fisk” 

De medlemmar som under året mäter in längsta abborre, gädda respektive gös tagen på sportfiskeredskap kan delta i klubbens tävling ”Stor fisk”. Tävlingen avgörs i två klasser där den ena gäller för fisk fångad i sjöarna Rottnen eller Kalv, och den andra klassen gäller för fisk tagen i övriga vatten, där även kusten ingår. Regler mm hittar du här på hemsidan under ”Tävlingar” och där ”Stor fisk”. Prisutdelningen sker i samband med årsmötet.

Övrigt att nämna….

Föreläsning/demonstration via fysiskt fiske – målsättningen är att få till en aktivitet där vi har besök av en erkänt duktig sportfiskare som visar på olika tekniker och utrustning för ett lyckat abborrfiske.      OBS …. denna aktivitet skjuter vi på framtiden med anledning av pågående pandemi…. OBS

Rabatter – vid uppvisande av medlemskortet erhåller du klubbens rabatter hos Cityfiske i Växjö.

Motorborr  – klubben har ett motordrivet isborr som kostnadsfritt lånas ut till medlemmarna. Bokas och förvaras hos Jespersens Motor AB i Hovmantorp.

Kostnader – för kännedom så kan en del av de planerade aktiviteterna innebära kostnader för deltagarna.