På gång 2018

Hej!

Så står vi då åter inför ett nytt fiskeår och det är Sportfiskeklubben Spinn’s förhoppning att du som befintlig medlem är med oss även 2018. Men för att utveckla verksamheten är även nya medlemmar viktiga och mycket välkomna. Som du kan läsa om i det bifogade materialet, finns det mycket intressanta aktiviteter som erbjuds dig som medlem. Exempel på det kan vara den egna klubbstugan Spinntorp samt klubbvattnet Sandbäcksdammarna. Aktiviteter i form av tävlingar, föreläsningar och fiskeresor finns också med i planeringen.

SFK Spinn är också aktiv i dialogen med Rottnens Fiskevårdsområde för ett utvecklande och hållbart fiske i sjön Rottnen.  Vi är också medlem i Rottnens Vänner som ansvarar för framtagandet av sjökarta samt utmärkning av grund och farleder i sjön. Där har vi som åtagande att sätta ut och sköta en del av dessa sjömärken. En annan aktivitet inom ramen för Rottnens Vänner är att vi också deltar i arbetet med att bygga och underhålla vasar, detta för att främja det framtida fisket.

Klubben är också medlem i Sportfiskarna. Det innebär att vi är med och stöttar den organisation i samhället som mest aktivt driver våra intressen och frågor, med fokus på livet under vattenytan. För att göra Sportfiskarna än starkare kan även du som enskild person lösa individuellt medlemskap hos dem, vilket vi rekommenderar.

Vi har numera några produkter som vi försett med vår Spinn-logga. Det är dels en keps, samt nytt för i år också en mätdekal. Den är lämplig att ha i båten eller till den egentillverkade mätbrädan. Sedan tidigare finns det också en dekal i 10 cm diameter försedd med loggan. Priserna för keps respektive mätdekal är 100 kr och för dekalen tar vi 20 kr. Vi kan också erbjuda dig att förse din fiskejacka/byxa med tryck av vårt klubbmärke. Som medlem i klubben får du två tryck utan att det kostar dig något. Dessa olika alternativ är ett sätt där vi tillsammans kan visa att vi är medlemmar i en aktiv fiskeklubb. Frågor om ovanstående tar du med Tore på tel 070-573 1009.

Under tidig vår 2018 är målsättningen att vi ska få till en ”Laga-mat-kurs” där råvaran naturligtvis är fisk. Här famlar vi i blindo när det gäller antalet deltagare, så därför är det anmälan och först till kvarn som gäller. Pelle på tel 070-609 2250 tar emot anmälan, och försöker svara på eventuella frågor.

Det är vår förhoppning att du finner vår verksamhet och de olika aktiviteter som intressanta, och det skulle glädja oss mycket om vi 2018 får se dig som medlem i SFK Spinn.

Som vi beskriver i den bifogade informationen kan man lösa medlemskap per person (senior alternativt junior), men varför inte ett medlemskap för hela familjen för endast 350 kr.

Du hittar mer info på vår Facebooksida med namn SFK Spinn.

Vill också göra dig uppmärksam på att vi har vårt årsmöte tisdagen den 13 februari kl 18.30. Vi är då i vår klubbstuga Spinntorp, och det är vår förhoppning att vi ses då – Välkommen! 

Hälsningar!

SFK Spinn

Styrelsen

 

Verksamhetsinformation SFK Spinn 2018

Spinntorp

Det är vår egen klubbstuga som ligger vid sjön Rottnen. Här hjälps vi åt med att fixa så att stugan och dess omgivning är i fint skick. Vi har också här de flesta aktiviteterna såsom möten, klubbträffar, föreläsningar mm. Som medlem har du också möjlighet att hyra stugan för egna aktiviteter. Vid intresse kontaktar du någon av de stugansvariga, vilka är Pelle Andersson 070-609 2250, Tore Isaksson 070-573 1009 och Roland Hermansson 070-594 0806. Medlemmar har också möjligheten att disponera klubbens roddbåt som finns vid stugan. Är du intresserad av att disponera nyckel så att du kommer åt klubbstugans altan samt tillbehören till båten ska du kontakta stugansvarig. Den årligen återkommande vårstädningen vid klubbstugan är lördagen den 7 april kl 10.00. Då är du välkommen med en hjälpande hand, och så har vi naturligtvis också lite socialt umgänge vid fikat som det bjuds på.

Sandbäcksdammarna

Ger medlemmarna en möjlighet till att i närheten av Hovmantorp fiska efter regnbåge i vårt klubbvatten. Vår målsättning är att du ska uppleva ett klubbvatten med bra kvalitet vad gäller tillgång på fisk och naturupplevelse. Vi jobbar därför vidare med olika aktiviteter, då det är vår ambition att hela tiden skapa så goda förutsättningar som möjligt. Löpande utförs det arbeten som att röja vegetationen mm för att ytterligare förbättra trivseln. Med början våren 2018 kommer vi att starta ett reduktionsfiske där. Klubben har köpt in två ryssjor/bottengarn för ändamålet. Målsättningen med denna åtgärd är att ta bort så mycket som möjligt av vitfisk, mindre abborre samt all gädda. Reduktionsfisket kommer att pågå under två till fyra veckors tid, och upprepas varje vår så länge behovet finns. Då detta arbetet kommer att kräva en del ”handkraft”, är vi mycket tacksamma om du som aktiv vid Sandbäcksdammarna har möjlighet att  bistå med lite hjälp. Kontakta gärna Roland Hermansson eller Tore Isaksson när det gäller frågor om vårt klubbvatten, eller det arbete som vi har att göra där till våren. Roland har tel 070-594 0806 och Tore har tel 070-573 1009.

Ungdomssektionen

Ger intresserade ungdomar möjlighet till att under ledares ansvar få hjälp att lära ytterligare om olika fiskemetoder. Har du frågor gällande ungdomssektionen hör du av dig till Tobias Nilsson på tel 070-539 7096. Håll utkik på vår hemsida och fb-sida då vi brukar planerar för någon typ av aktivitet både under sportlovet såsom vid ”Första metardagen” (Kristihimmelfärsdag). Vi håller även i en meteaktivitet vid ångbåtsbryggan lördag förmiddag i anslutning till Hovmantorps Marknad. 

Tävlingssektionen

Arrangerar tävlingar för medlemmar där klubbmästare och i vissa fall även kommunmästare koras. På frågor som gäller dessa tävlingar är det Tobias Nilsson 070-539 7096 och Roland Hermansson 070-594 0806 som har svaren. När det gäller flugfisketävlingen vänder du dig med dina frågor till Tore Isaksson 070-573 1009.

Ismete

Den nya tidens angelfiske går numera under namnet ismete. Vi har kontakt med ett par killar som har lovat att komma till oss söndagen den 4 februari, för att ge oss mer insyn i denna typen av fiske. Då ska vi både ha teoretisk genomgång, men framförallt blir det praktiskt fiske på Rottnen. Skulle det vara så illa att det inte är någon is vid detta tillfället, kommer vi trots det att genomföra aktiviteten men då med teori och genomgång av utrustningen på torra land. Anmälan och frågor tar du med Tobias Nilsson på tel 070-539 7096. 

Pimpelfiske efter regnbåge

Planeras för en dag med pimpelfiske efter regnbåge på vårt klubbvatten Sandbäcksdammarna. Detta är en medlemsaktivitet vilket kräver att du är medlem. Det kommer att finnas möjlighet att lösa medlemskap samt fiskekort på plats. Ta gärna med en fika då det finns möjlighet för dig att fixa den vid någon av de befintliga grillplatserna. En förutsättning för genomförandet är att isläget är bra och riskfritt. Håll utkik på vår hemsida eller facebooksida där vi kommer att lämna uppgifter om när aktiviteten går av stapeln. Har du frågor kan du höra av dig till Tore 070-573 1009.

Havsfiske

Under april – maj finns en förhoppning om att det blir en resa till kusten för att testa på havsfisket från chartrad båt. Pelle Andersson är den som jobbar med detta, och vill därför ha en signal från dig snarast möjligt om intresse finns. Pelle har tel 070-609 2250. 

Gäddfiske till våren

Även våren 2018 siktar vi på en tripp till Blekinge, och ett nappatag med de berömda storgäddorna. Detta är en aktivitet över en lördag – söndag med övernattning i campingstugor. Planeringen säger att det hela går av stapeln den 19-20 maj. För att säkra en plats så anmäl dig så fort som möjligt, då antalet är begränsat och först till kvarn gäller. Vid eventuella frågor samt att göra anmälan, då tar du kontakt med Niklas Isaksson 070-377 7603 eller Christian Johansson 073-944 7590.

Gösadraget – tävling i gösfiske på Rottnen 

Årets tävling kommer att gå av stapeln söndagen den 3 juni. Denna tävling är även öppen för deltagare som inte är medlemmar i SFK Spinn. Tillåtna fiskemetoder är vertikal och trolling. Den kompletta informationen gällande tävlingens regler och förutsättningar hittar du på vår hemsida under fliken ”Tävlingar”, och där ”Gösadraget”. Information kommer även att finnas på vår fb-sida. Har du frågor kontaktar du Kjell Engström på tel 070-810 9010 eller Tore Isaksson på tel 070-573 1009.

Abborraspinnet – tävling i abborrfiske på Rottnen

Lördagen den 11 augusti har vi en tävling där vi fiskar efter abborre på Rottnen. Fiskemetoden är det vi kallar spinnfiske, alltså att vi kastar och tillämpar metoden spinn, jigg, dropshot mm med artificiella beten. Tävlingen kommer att vara öppen även för de som inte är medlemmar i SFK Spinn. Komplett information gällande tävlingens förutsättningar och regler kommer att finnas på vår hemsida. Kolla in under fliken ”Tävlingar” och där ”Abborraspinnet”. Vår fb-sida kommer också att ha information som gäller detta. Har du frågor kontaktar du Tore Isaksson på tel 070-573 1009.

Fiske efter regnbåge och öring

Ambitionen finns att under september – oktober arrangera en resa med övernattning till något bra fiskevatten i södra delen av landet, där vi ska flugfiska efter regnbåge och öring och då gärna i strömmande vatten. Då trippen planeras med en övernattning, kommer också tillfälle att ges för socialt umgänge med en massa fiskeprat. Det är begränsat antalet deltagare så regeln ”först till kvarn” gäller. Anmälan och frågor tar Tore Isaksson 070-573 1009 hand om, men håll också utkik på vår hemsida och fb-sida för att löpande hålla dig informerad.

Kräftskiva

Det är då som medlemmarna träffas vid Spinntorp, och avnjuter kräftor från Rottnens djup tillsammans med lämplig dryck och lite småvarmt därtill. Festen har vi lördagen den 25 augusti kl 18.00. Anmälan senast den 17 augusti till någon i styrelsen, vilka du även kan kontakta om du har någon fråga.                                                                                                                                                                                                                                                        

”Stor fisk”

Den medlem som under året mäter in längsta abborre minimum 30 cm, gädda minimum 100 cm och gös minimum 70 cm premieras av SFK Spinn. Fisken ska vara tagen med sportfiskeredskap. Tävlingen avgörs i två klasser där den ena gäller för fisk fångad i sjöarna Rottnen eller Kalv, och den andra klassen gäller för fisk tagen i övriga vatten där även kusten ingår. Regler mm hittar du på hemsidan under ”Tävlingar” och där ”Stor fisk”. Prisutdelningen sker i samband med årsmötet.

Rabatter

Vid uppvisande av medlemskort erhåller du klubbens rabatter hos Cityfiske i Växjö.               

Motorborr                                                                                      

Ett motordrivet isborr finns för kostnadsfri utlåning vintertid. Bokas och förvaras hos Jespersens Motor AB.