Peter är en av våra medlemmar som är en hejare på
att hantera kameran. Under fliken “Verksamhet & medlemskap”
hittar du en ny flik som heter “Klubbilder”. Där kan du
se vad Peter har förmågan att åstadkomma med sin kamera.
De miljöer som finns där nu är från sjön Rottnen, men framgent
kommer även bilder från klubbens två “pärlor”, klubbstugan
och klubbvattnet, att finnas med.