Så har vi då avslutat reduktionsfisket för denna gången. Det vi kan konstatera nu är att de tidigare två årens fiske som gav stora mängder med vitfisk och småabborre, har tagit hårt på beståndet i både Lilla och Stora Sandbäcksdammen. Resultatet av vårt reduktionsfiske nu i år visar på att vi lyckats mycket bra under de tidigare två åren. Vi kan som ett resultat av detta konstatera att det nu förekommer mycket kläckningar, som i sin tur ger en livfull vattenyta med mycket vakande regnbågar.