Ta dig lite tid och gå igenom vår hemsida – förhoppningsvis hittar du då intressanta aktiviteter och erbjudande som vi planerat. 

Vi har en fantastiskt fin klubbstuga och ett eget klubbvatten med inplanterad regnbåge. Vi arrangerar tävlingar i form av klubbmästerskap och kommunmästerskap för medlemmarna. Gösadraget samt Abborraspinnet är öppna tävlingar som vi genomför på sjön Rottnen. Utöver detta fixar vi med medlemsaktiviteter där vi besöker vatten för fiske efter abborre och gädda, samt regnbåge i strömmande vatten.

Finns även en vilja att arrangera någon form av föreläsning, alternativt information/utbildning i praktiskt fiske. Detta är dock en punkt som är beroende hur coronan avvecklas i samhället. För vidare info gällande denna punkten så kommer den att finnas här på hemsidan.