Nu går vi in i en period när det gäller fisket i Sandbäcksdammarna som kan vara riktigt bra och rolig….men ibland också omöjlig att få fisken att ta.

Vattentemperaturen närmar sig nu den optimala trivselnivån för regnbågen, och är det då så att även fjädermyggan kläcker så kan vi ha otroligt mycket ytaktivitet. Det är just detta som kan vara så frustrerande när fisken blir extremt selektiv i sitt födosök. Men det är ju just detta som är tjusningen med fiske att inget är förutsägbart.

Så ta tillfället i akt och gör ett besök vid vårt fina klubbvatten Sandbäcksdammen. Regler och priser hittar du under rubriken ”Sandbäcksdammarna” på vår hemsida wwwsfkspinn.se