För er information har SFK Spinn nu beslutat att årets tävling  av Gösadraget inte kommer att genomföras.

Efter samråd med Länsstyrelsen i Kronobergs län, som i sin tur hänvisar till Polisen i Reg Sydost och där Tillståndsmyndigheten som gett oss ett tydligt svar att tävlingen inte kommer att erhålla något tillstånd. Denna typen av aktivitet bedöms som en “Allmän sammankomst” och då är max antal deltagare 8 personer. Vi diskuterade då även varianter av tävlingens genomförande, men det var inget som innebar något annat beslut. Vi har naturligtvis haft en förhoppning om att tillståndet i samhället skulle fixa sig, men nu blev det tyvärr inte så,

Avslutningsvis säger vi som så att i nuläget har vi viljan och ambitionen att ta nya tag inför 2022, men det får vi återkomma till framöver.

//Styrelsen SFK Spinn