Som nämnts tidigare så har vi numera arrendeavtal på samtliga tre fiskevatten vid vårt klubbvatten Sandbäcksdammarna.

Det senaste förvärvet som vi kallar “Tredje Sandbäcksdammen”, innebär att  vi nu har Lilla, Stora och Tredje Sandbäcksdammen.

Arbetet med att iordningsställa vid detta nya vatten pågår, och då bland annat med att förbereda för att sätta ett galler på plats vid utloppet. Målsättningen är att starta upp Tredje Sandbäcksdammen våren 2020.

Under hösten har vi också tagit vattenprover i samtliga tre dammar och fått dessa analyserade. Resultaten från dessa provtagningar är glädjande nog bra vad det gäller de olika parametrar som analyserats, vilket då ger oss en bra koll på vattnet och miljön i vårt klubbvatten.