Under en period har fisket vid Sandbäcksdammarna varit lite trögare, vilket har sin förklaring i att vattentemparaturen har nått en nivå som inte regnbågen gillar. Det innebär att den slutar äta och blir passiv. Men nu har vi fått en del regn som kyler ner vattentemperaturen, vilket då gynnar regnbågen och dess matlust.

Vi har inte heller fått någon fiskleverans på ett tag vilket beror på att leverantören inte kan hantera fisken när vattentemperaturen är för hög. Nu är det dock ny leverans på gång då vattentemperaturen har sjunkit några grader efter de senaste regnen.

Den uppmärksamme kanske har lagt märke till att det har tagits ner ett mindre antal träd och buskar utmed vägen vid Stora och Lilla Sandbäcksdammarna. För din info så är det Eon som ska gräva ner en elkabel som ska sträcka sig till den planerade vindkraftparken som ska etableras nordväst om Sandbäcksdammarna. 

Vi vill ta tillfället i akt och uppmana alla som besöker vårt klubbvatten att städa upp efter sig, samt ta med eventuella sopor hem. Ni som är rökare och snusare får inte kasta fimpar och snuspåsar i vattnet, och helst inte på land heller. Det är alltför vanligt att fisken uppfattar det som föda när det hamnar i vattnet, och sker det så går den en säker död tillmötes. Att ta med “skräpet” hem är den bästa och enda lösningen.

Är du intresserad av fisket i Sandbäcksdammarna – slå då en signal till Tore på tel 070-573 1009.