Så är då det mesta i sin ordning vid klubbvattnet Sandbäcksdammarna efter lördagens städdag, vilken lockade en liten skara deltagare…….tyvärr alltför liten kan man tycka.

Det fixades med att dra undan ris som Roland avverkat, städades vid grillplatser och vindskydd, tio fågelholkar sattes upp och båtarna i Tredje dammen sjösattes.

Med andra ord så är där nu riggat för en ny och förhoppningsvis trevlig fiskesäsong.