Nu har vi avslutat reduktionsfisket för året. När vi satte ut ryssjorna hade vi inte en aning om hur fisket skulle gå, men det vi kände till var att det finns mycket vitfisk i våra vatten.

Vi kan nu summera fisket där vi haft en ryssja i vardera vatten. Det har gjorts vittjningar vid sex olika tillfällen och resultatet av dessa är följande.

Lilla dammen: 42 kg småväxt mört vilket motsvarar ca 3700 styck fiskar. Dessutom har det tagits en gädda på 5,6 kg.

Stora dammen: 63 kg mört och abborre vilket motsvarar ca 950 styck fiskar. Har också tagits två gäddor där en av dem vägde hela 9,3 kg.

I båda vattnen har det tagits ett fåtal abborrar på kilot och därunder, vilka är kvar för att bidra till att minimera mörtbeståndet. Över tid kommer det att märkas på insektlivet att vi tar bort stora mängder mört och abborre. Dessa fiskar är stora konsumenter av insekterna när de i olika faser lever i vattnet. Det vi vill är att just dessa insekter utvecklas så att Sandbäcksdammarnas vattenyta återigen fylls med vakringar från regnbågen.

Nu inväntar vi våren för nya tag i vårt arbete med att eliminera beståndet av vitfisk i klubbvattnet.

Har du några frågor som gäller reduktionsfisket kan du kontakta Tore 070-573 1009.