Nu har vi för tillfället avslutat reduktionsfisket i Sandbäcksdammarna . Vi har haft en ryssja/bottengarn i vardera Lilla och Stora under ca en månad. Resultatet har som vi tycker blivit bra då det är en hel del vitfisk och småabborre som tagits upp. Dessutom har åtta gäddor tagits bort vilket sparar ett antal regnbågar till oss sportfiskare. Nämnas ska att vi också sett ett antal abborrar i fin storlek, men de får simma kvar då de hjälper oss att eliminera beståndet av vitfisken. Efter sommaren ska en ny aktivitet igång vad det gäller jakten på kräftorna som finns där. 

Nedan finns en summering över den mängd vitfisk och mindre abborre som reduktionsfisket gett under 2018 och 2019:

  • Lilla Dammen: 2018 – 42 kg vilket motsvarar ca 3700 fiskar. 2019 – 54 kg vilket motsvarar ca 4900 fiskar.
  • Stora Dammen: 2018 – 63 kg vilket motsvarar ca 950 fiskar. 2019 – 42 kg vilket motsvarar ca 660 fiskar. 

Har du några frågor som gäller reduktionsfisket får du gärna kontakta Tore på tel 070-573 1009.