Vi har här tidigare informerat om att vi under 2018 började med ett reduktionsfiske i vårt klubbvatten Sandbäcksdammarna. Målsättningen med denna aktivitet är att minimera förekomsten av vitfisk, mindre abborre, gädda och kräftor. Vi har under slutet av året förhandlat fram ett nytt arrendeavtal med Sveaskog, vilket innebär att vi från 2019 äger rätten att fullt ut disponera och styra över Sandbäcksdammarna och dess fisk och- kräftbestånd.

Detta nya avtal innebär att vi kan jobba vidare med åtgärder som främjar Sandbäcksdammarna, som ett vatten lämpligt för regnbåge och eventuellt också öring. Med dessa fiskarter i vattnet är målsättningen att ta bort så mycket som möjligt av andra arter för att då ge insektslivet de bästa förutsättningarna, och därmed ett vatten med rikt insektliv och vakande fisk.

Har du några frågor som gäller reduktionsfisket kan du kontakta Tore på tel 070-573 1009.