Vi vill göra dig observant på att vi har gjort en förändring i reglerna gällande tävlingen Stor Fisk. Det nya är att fisk som tagits i sjöarna Rottnen eller Kalv har nya minimimått för gädda och gös, medan abborre är oförändrat. Gå in under fliken Tävlingar och där Stor Fisk så ser du vad som gäller. 

Regelverket för Övriga vatten är oförändrat