Gösadraget 2022

 

Söndagen den 5 juni avgörs vilket Team som tar flest antal cm gös vid spinn, vertikal och trollingfiske på sjön Rottnen i Hovmantorp.

Tävlingens förutsättningar:

 • Startmöte kl 08.00 vid Oxnabbens båthamn
 • Tävlingstid kl 08.30 till kl 16.00
 • Tillåtna fiskemetoder är spinn, vertikal och trolling där vi använder oss av artificiella beten
 • Fångstrapporten (foto med godkänd fisk på mätbräda med synligt nummer) sänds in via MMS direkt efter fångsten – bekräftelse erhålls när längden på fisken dokumenterats
 • Teamet håller med egen mobil för fotografering och rapportering
 • Ingen fångstregistrering sker efter tävlingstidens slut
 • C & R gäller
 • Max fyra spö får medföras per Team
 • Priser i form av kontanter till de tre Team som tagit flest antal cm baserat på sina tre längsta gösar med minimimått 50 cm
 • Prisbordet innehåller även produkter från våra sponsorer
 • Vid lika antal centimeter avgörs placering av längsta gös
 • Pris erhåller även det Team som tagit den längsta gösen, och vid lika näst längsta osv
 • Pris även till längsta gädda med minimimått 70 cm, och vid lika längd avgör längsta gös
 • Anmälan sänds via mail till tore.isaksson48@gmail.com eller via SMS till Tore på 070-573 1009, alternativt via vår Facebooksida ”Spinn’s Gösadrag 2022”
 • Antalet deltagare är max 40 Team
 • Vid full startlista är det möjligt att teckna sig till reservplats
 • Startavgiften är 600 kr per Team och inkluderar fiskekort
 • Startavgiften ska betalas in när SFK Spinn ger besked om att det ska ske. Vi vill inte ha några inbetalningar innan dess med anledning av vilken status och vilka restriktioner som eventuellt kan vara aktuella med anledning av Covid19
 • Fiskeförbud gäller på tävlingsvattnet två dagar innan tävlingsdagen för de tävlande
 • Vi rekommenderar att flythjälpmedel används
 • Alkoholförtäring i samband med tävlingen undanbeds
 • Sjökarta finns att köpa för 150 kr
 • Vi ser gärna att de tävlande är medlemmar i Sportfiskarna
 • Lottade Team kan komma att besiktigas innan start
 • Deltagande sker på egen risk


Vinstbordet

Priser i form av kontanter går till de tre Team som var och en tagit flest antal cm, baserat på sina tre längsta gösar.

Vid fullt deltagarantal (min 36 Team) fördelas kontantpriserna enligt följande:

 • 1-a      5000 kr
 • 2-a      2500 kr
 • 3-a      1500 kr

SFK Spinn förbehåller sig rätten att justera kontantpriserna utifrån antalet deltagande Team.

Segraren erhåller även en inteckning i Gösadragets vandringspokal.
Vår målsättning är att prisbordet även ska innehålla produkter från våra sponsorer.

Har du några frågor eller vill anmäla ditt Team kontaktar du:

Tore Isaksson 
070-573 1009
tore.isaksson48@gmail.com

eller över Facebook och den öppna  gruppen: Spinn´s Gösadrag 2022

Välkomna!

 

Gösadraget deltagarlista 2022

 

Våra Sponsorer 

Kompletterande information

Sjökarta
Rottnen är en sjö med mycket sten och grund, samt stor variation på djup. Till din hjälp när du är på sjön finns det sjömärken, samt en sjökarta där sjömärken och djupangivelser finns. Sjökartan som är plastad kan köpas för 150kr. Kontakta Tore Isaksson på tel 070-5731009 så hjälper han dig med det.

Boende – Logi i Hovmantorp
Om du önskar övernattning i Hovmantorp finns det två alternativ, vilka är Folkets hus och Gökaskratts Camping.
Folkets Hus ligger centralt i samhället i norra änden av sjön. Det är ca 1 km landvägen till Oxnabbens båthamn, som är tävlingens startplats. Vill du veta mer om vad de kan erbjuda, kontakta då Håkan på tel 070-2890168 eller 0478-42045.
Gökaskratts Camping ligger också i anslutning till samhället på Rottnens västra sida. Sjövägen är det endast ca 600 m till Oxnabbens båthamn. Då det för tillfället inte är klart med vilken som kommer att driva campingen från och med 2022, kan vi inte lämna någon ytterligare information här.

Dessutom finns Hofmantorps Säteri som har stugor för uthyrning, och ett ytterligare alternativ kan också vara Grimsnäs Herrgård i Ljuder.

Kosta Lodge finns i Kosta som ligger ca 4 mil från Hovmantorp. För mer information besök deras hemsida.

gös