Gösadraget 2020

OBS…OBS…OBS  Tyvärr har vi kommit till beslutet att det inte är möjligt att genomföra årets tävling. Beslutet är taget utifrån de rekommendationer och förbud som Folkhälsomyndigheten meddelat för att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

————————————

Då avgörs vilket Team som tar flest antal cm gös vid vertikal och trollingfiske på sjön Rottnen, Hovmantorp. Tävlingen är lördagen den 6 juni.

Följande förutsättningar gäller:

 • Tillåtna fiskemetoder är både vertikal och trolling
 • Skepparmöte kl 08.00 vid Oxnabbens båthamn
 • Tävlingstid kl 08.30 till kl 16.00
 • C & R gäller
 • Teamet håller med egen mobil för fotografering och rapportering
 • Fångstrapporten (foto med godkänd fisk på mätbräda med synligt nummer) sänds in via MMS direkt efter fångsten – bekräftelse erhålls när längden på fisken dokumenterats
 • Ingen fångstregistrering sker efter tävlingstidens slut
 • Pristagare är de Team som tagit flest antal cm baserat på sina tre längsta gösar (minimimått 50 cm)
 • Vid lika antal centimeter avgörs placering av längsta gös
 • Pris erhåller även det Team som tagit den längsta gösen
 • Pris även till längsta gädda – minimimått 70 cm
 • Startavgift inkl fiskekort är 600 kr per Team
 • Startavgiften betalas in på bg 5661-4811 eller Swish nr 123 056 5879 där du noterar namnet på Teamet samt ett telefonnummer
 • Antalet deltagare är max 38 Team
 • Team är registrerade på startlistan när startavgiften är betald – först till kvarn gäller
 • Betald startavgift återbetalas inte efter den 26 maj
 • Vid full startlista är det möjligt att teckna sig till reservplats
 • Max 4 spö får medföras och fiskas med per Team
 • Endast artificiella beten får användas – naturligt bete ej tillåtet
 • Fiskeförbud för tävlande på tävlingsvattnet tre dagar innan tävlingen
 • Rekommenderar att flythjälpmedel används
 • Vi ser gärna att de tävlande är medlemmar i Sportfiskarna
 • Alkoholförtäring i samband med tävlingen undanbeds
 • Sjökarta finns att köpa för 150 kr
 • Lottade Team kan komma att besiktigas innan start
 • Deltagande sker på egen risk


Vinstbordet

Priser i form av kontanter går till de tre Team som var och en tagit flest antal cm, baserat på sina tre längsta gösar.

Vid fullt deltagarantal (min 36 Team) fördelas kontantpriserna enligt följande:

 • 1-a      5000 kr
 • 2-a      2500 kr
 • 3-a      1500 kr

SFK Spinn förbehåller sig rätten att justera kontantpriserna utifrån antalet deltagare.

Segraren erhåller även en inteckning i SFK Spinn’s Gösadrags vandringspokal.
Dessutom består prisbordet av produkter från våra sponsorer.

 

Rottnens Vänner

Är föreningen, vilken SFK Spinn är medlem i, som ansvarar för framtagandet av sjökarta samt märkning av grund och farleder i sjön. De har också ett stort åtagande där de bygger och underhåller vasar.

I samband med denna tävling har SFK Spinn beslutat att en del av de erhållna startavgifterna ska tillfalla Rottnens Vänner. Detta som ett bidrag till arbetet med de fiskevårdande åtgärder som de bedriver i sjön Rottnen.

 

Har du några frågor eller vill anmäla ditt Team kontaktar du:

Tore Isaksson
070-573 1009
tore.isaksson48@gmail.com

Kjell Engström
070-810 9010
kjell.engstrom@diversey.com

Eller över Facebook och den öppna  gruppen: Spinn´s Gösadrag 2020
Anmälan är definitiv först när startavgiften är betald.

Välkomna!

Startfält Gösadraget 2020

Våra Sponsorer 2020

 

 

Kompletterande information

Sjökarta
Rottnen är en sjö med mycket sten och grund, samt stor variation på djup. Till din hjälp när du är på sjön finns det sjömärken, samt en sjökarta där sjömärken och djupangivelser finns. Sjökartan som är plastad kan köpas för 150kr. Kontakta Tore Isaksson på tel 070-5731009 så hjälper han dig med det.

Boende – Logi i Hovmantorp
Om du önskar övernattning i Hovmantorp finns det två alternativ, vilka är Folkets hus och Gökaskratts Camping.
Folkets Hus ligger centralt i samhället i norra änden av sjön. Det är ca 1 km landvägen till Oxnabbens båthamn, som är tävlingens startplats. Vill du veta mer om vad de kan erbjuda, kontakta då Håkan på tel 070-2890168 eller 0478-42045.
Gökaskratts Camping ligger också i anslutning till samhället på Rottnens västra sida. Sjövägen är det endast ca 600 m till Oxnabbens båthamn. Då det för tillfället inte är klart med vilken som kommer att driva campingen från och med 2020, kan vi inte lämna någon ytterligare information här.

Dessutom finns Hofmantorps Säteri som har stugor för uthyrning, och ett ytterligare alternativ kan också vara Grimsnäs Herrgård i Ljuder.

Kosta Lodge finns i Kosta som ligger ca 4 mil från Hovmantorp. För mer information besök deras hemsida.

gös