Gösadraget 2019

 

Då avgörs vilket Team som tar flest antal cm gös vid vertikal och trollingfiske på sjön Rottnen, Hovmantorp. Tävlingen är lördagen den 8 juni.

Följande förutsättningar gäller:

 • Tillåtna fiskemetoder är både vertikal och trolling
 • Skepparmöte kl 08.00 vid Oxnabbens båthamn
 • Tävlingstid kl 08.30 till kl 16.00
 • C & R gäller
 • Teamet håller med egen mobil för fotografering och rapportering
 • Fångstrapporten (foto med godkänd fisk på mätbräda med synligt nummer) sänds in via MMS direkt efter fångsten – bekräftelse erhålls när längden på fisken dokumenterats
 • Ingen fångstregistrering sker efter tävlingstidens slut
 • Pristagare är de Team som tagit flest antal cm baserat på sina tre längsta gösar (minimimått 50 cm)
 • Vid lika antal centimeter avgörs placering av längsta gös
 • Pris erhåller även det Team som tagit den längsta gösen
 • Pris även till längsta gädda – minimimått 70 cm
 • Startavgift inkl fiskekort är 500 kr per Team/båt
 • Startavgiften betalas in på bg 5661-4811 eller Swish nr 123 056 5879 där du noterar namnet på Teamet samt ett telefonnummer  
 • Max antal deltagande Team är ca 37 – 40
 • Team är registrerade på startlistan när startavgiften är betald – först till kvarn gäller
 • Betald startavgift återbetalas inte efter den 26 maj 
 • Vid full startlista är det möjligt att teckna sig till reservplats    
 • Max 4 spö får medföras och fiskas med per Team/båt
 • Endast artificiella beten får användas – naturligt bete ej tillåtet
 • Fiskeförbud för tävlande på tävlingsvattnet tre dagar innan tävlingen
 • Vi rekommenderar att flythjälpmedel används
 • Vi ser gärna att de tävlande är medlemmar i Sportfiskarna
 • Alkoholförtäring i samband med tävlingen undanbeds
 • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren
 • Lottade Team kan komma att besiktigas innan start
 • Deltagande sker på egen risk


Vinstbordet

Priser i form av kontanter går till de tre Team som var och en tagit flest antal cm, baserat på sina tre längsta gösar.

Vid fullt deltagarantal (ca 35 – 40 Team) fördelas kontantpriserna enligt följande:

 • 1-a      5000 kr
 • 2-a      2500 kr
 • 3-a      1500 kr

 SFK Spinn förbehåller sig rätten att justera kontantpriserna utifrån antalet deltagare.

Segraren erhåller även en inteckning i SFK Spinn’s Gösadrags vandringspokal.
Dessutom består prisbordet av produkter från våra sponsorer.

 

Har du några frågor eller vill anmäla ditt Team kontaktar du:

Tore Isaksson
070-573 1009
tore.isaksson48@gmail.com

Kjell Engström
070-810 9010
kjell.engstrom@diversey.com

Eller över Facebook och den öppna  gruppen: Spinn´s Gösadrag 2019
Anmälan är definitiv först när startavgiften är betald.

Välkomna!

Startfält Gösadraget 2019

Våra Sponsorer 2019

Kompletterande information

Sjökarta
Rottnen är en sjö med mycket sten och grund, samt stor variation på djup. Till din hjälp när du är på sjön finns det sjömärken, samt en sjökarta där sjömärken och djupangivelser finns. Sjökartan som är plastad kan köpas för 150kr. Kontakta Tore Isaksson på tel 070-5731009 så hjälper han dig med det.

Boende – Logi i Hovmantorp
Om du önskar övernattning i Hovmantorp finns det två alternativ, vilka är Folkets hus och Gökaskratts Camping.
Folkets Hus ligger centralt i samhället i norra änden av sjön. Det är ca 1 km landvägen till Oxnabbens båthamn, som är tävlingens startplats. Vill du veta mer om vad de kan erbjuda, kontakta då Håkan på tel 070-2890168 eller 0478-42045.
Gökaskratts Camping ligger också i anslutning till samhället på Rottnens västra sida. Sjövägen är det endast ca 600 m till Oxnabbens båthamn. För att få mer information kan ni besöka  www.gokaskratt.se

Dessutom finns Hofmantorps Säteri som har stugor för uthyrning, och ett ytterligare alternativ kan också vara Grimsnäs Herrgård i Ljuder.

Kosta Lodge finns i Kosta som ligger ca 4 mil från Hovmantorp. För mer information besök deras hemsida.

gös