Gösadraget 2023 – förutsättningar och anmälan

av | jan 4, 2023

Söndagen den 4 juni avgörs vilket Team som tar flest antal cm gös vid spinn, vertikal och trollingfiske på sjön Rottnen i Hovmantorp

Tävlingens förutsättningar

 • Startmöte kl 08.00 vid Oxnabbens båthamn
 • Tävlingstid kl 08.30 till kl 16.00
 • Tillåtna fiskemetoder är spinn, vertikal och trolling där vi använder oss av artificiella beten
 • Fångstrapporten (foto med godkänd fisk på mätbräda med synligt nummer) sänds in via MMS direkt efter fångsten – bekräftelse erhålls när längden på fisken dokumenterats
 • Teamet håller med egen mobil för fotografering och rapportering
 • Ingen fångstregistrering sker efter tävlingstidens slut
 • C & R gäller
 • Max fyra spö får medföras per Team
 • Anmälan till tävlingen krävs och görs till Tore Isaksson på 070-573 1009 alternativt via mail till tore.isaksson48@gmail.com
 • Antalet deltagare är max 40 Team
 • Vid full startlista är det möjligt att teckna sig till reservplats
 • Startavgiften är 600 kr per Team och inkluderar fiskekort
 • Startavgiften ska betalas via Swish på nr 123 056 5879
 • När startavgiften är betald har du en plats i startfältet säkrad
 • Vid avanmälan senast 26 maj återbetalas betald startavgift
 • Fiskeförbud gäller på tävlingsvattnet två dagar innan tävlingsdagen för de tävlande
 • Vi rekommenderar att flythjälpmedel används
 • Alkoholförtäring i samband med tävlingen undanbeds
 • Sjökarta finns att köpa för 150 kr
 • Vi ser gärna att de tävlande är medlemmar i Sportfiskarna
 • Lottade Team kan komma att besiktigas innan start
 • Deltagande sker på egen risk


Vinstbordet

 • Priser i form av kontanter till de tre Team som tagit flest antal cm baserat på sina tre längsta gösar med minimimått 50 cm
 • Vid fullt deltagarantal (min 36 Team) fördelas kontantpriserna enligt följande:
 • 1-a      5000 kr
 • 2-a      2500 kr
 • 3-a      1500 kr
 • SFK Spinn förbehåller sig rätten att justera kontantpriserna utifrån antalet deltagande Team
 • Prisbordet innehåller även produkter från våra sponsorer
 • Vid lika antal cm avgörs placeringen av längsta gös
 • Pris till det Team som tagit den längsta gösen, vid lika näst längsta osv
 • Pris till längsta gädda med minimimått 70 cm, vid lika längd avgör längsta gös
 • Segraren erhåller även en inteckning i Gösadragets vandringspokal

Har du frågor kontaktar du 

Tore Isaksson 
070-573 1009
tore.isaksson48@gmail.com

Välkomna!

 

Gösadraget deltagarlista 2023

Kompletterande information

Sjökarta
Rottnen är en sjö med mycket sten och grund, samt stor variation på djup. Till din hjälp när du är på sjön finns det sjömärken, samt en sjökarta där sjömärken och djupangivelser finns. Sjökartan som är plastad kan köpas för 150kr. Kontakta Tore Isaksson på tel 070-5731009 så hjälper han dig med det.

Boende – Logi i Hovmantorp
Om du önskar övernattning i Hovmantorp finns följande alternativ. De är Gökaskratts Camping, Hovmantorps Folket Hus samt Hofmantorp Säteri.

 • Gökaskratts Camping ligger i anslutning till samhället på Rottnens västra sida. Sjövägen är det endast ca 600 m till Oxnabbens båthamn. De har tel 0478-77 27 20.
 • Folkets Hus ligger centralt i samhället, ca 1 km från Oxnabbens båthamn. Kontakt kan du ta med Håkan på 070-289 0168 eller 0478-420 45.
 • Hofmantorps Säteri har stugor för uthyrning på öar och på fastlandet i anslutning till Rottnen. Se deras hemsida hofmantorp säteri eller ring Frederik Kjellson på 070-622 5759.