Så här års är det dax för att börja tänka till och planera för nästa års verksamhet i klubben. Det kan då vara att checka av om årets aktiviteter har ”hållit måttet”, men också att finna nya intressanta för framtiden.

Vi känner att en hel del har falli väl ut under 2021, vilket bland annat kan avläsas i vårt medlemsregister som har fördubblats under de senaste fem åren.

Intresset för vårt klubbvatten Sandbäcksdammarna har en mycket positiv trend. När det gäller våra tävlingar Gösadraget och Abborraspinnet är det både upp och ner. Gösadraget kunde vi tyvärr inte genomföra på grund av pandemin, medan Abborraspinnet genomfördes med hela 18 team på startlinjen vilket var en fördubbling mot året innan.

Vi vill gärna att du hör av dig till någon i styrelsen om du har några goda och kreativa ideer, för att göra vår verksamhet än mer intressant för befintliga men också nya medlemmar.

Välkommen med förslag!