Tyvärr har vi efter mycket funderande kommit fram till beslutet att det inte är möjligt att genomföra vår tävling Gösadraget 2020. Beslutet är taget utifrån de rekommendationer och förbud som Folkhälsomyndigheten meddelat för att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

Nu är det att “ladda om” och ta sikte på 2021, där vi i nuläget ser lördagen den 5 juni som en lämplig tävlingsdag.

Det här innebär också att segrarna 2019, Team VoB från Borås, får dammtorka och njuta av vandringspriset ytterligare ett år, vilket de meddelat att det inte känns alltför betungande.

I vanlig ordning kommer information att efter hand finnas här på hemsidan och på vår FB-sida.